night my night

Yurakucho de Aimasho /Marunouchi, Tokyo

Yurakucho de Aimasho /Marunouchi, Tokyo

Yurakucho de Aimasho /Marunouchi, Tokyo

Yurakucho de Aimasho /Marunouchi, Tokyo


色が抜けてからが思い出の真価。

(丸の内イルミネーション・2015)